KAPITTEL 2. 9
Refraktær obstipasjon

Først publisert: 12. oktober 2015 Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2015