KAPITTEL 2. 9
Refraktær obstipasjon

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2015