2.9. Refraktær obstipasjon

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2015