Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Fagspesifikk innledning – blodsykdommer

De fleste henvisningene til hematolog i spesialisthelsetjenesten beskriver en problemstilling som kan uttrykke forskjellige sykdommer med ulik alvorlighet og behandlingsmulighet.

De fleste problemstillingene som beskrives i henvisningene kan tilsi at pasienten har en malign sykdom som krever rask behandling. Enkelte henvisninger kan beskrive problemstillinger som viser et øyeblikksbilde hvor sannsynlighet for alvorlig sykdom må avklares gjennom flere prøver over tid. Eksempler er trombocytose etter operasjonstraume og lave verdier for hvite blodceller etter virusinfeksjon. Avklaring av slike tilstander kan kreve gjentatte prøver over tid. Moderat nedsatt platetall kan vente hvis det er stabilt, men krever svært rask vurdering hvis det faller videre ved prøve tatt i løpet av en uke etter den første prøven.

Tilstandene i prioriteringsveilederen er bestemt slik at utredningsforløpet innenfor hver enkelt tilstand i hovedsak vil være ensartet. For eksempel er utredningen innenfor proliferative tilstander stort sett den samme enten det dreier seg om høy Hb, høyt antall hvite blodceller, høyt antall trombocytter eller kombinasjoner av disse.

Noen vanlige tilstander er ikke inkludert i prioriteringsveilederen. Ett eksempel er lymfeknuteforstørrelse som kan være uttrykk for infeksjon, lymfom eller kreftsykdom i solide organer. Et annet eksempel er høy senkning som kan skyldes mange ulike tilstander. I valget av tilstander i prioriteringsveilederen er det lagt til grunn at slike tilstander er delvis avklart i primærhelsetjenesten før spesialisthelsetjenesten kommer inn.

Helsehjelp vil i de fleste tilfeller være utredning.

Siste faglige endring: 02. oktober 2015