2. Tilstander for barnesykdommer

2.1 Allergi

2.2 Anemi - alvorlig eller raskt fallende hemoglobin

2.3 Anfall

2.4 Artritt

2.5 Astma

2.6 Bilyd

2.7 Blødningstendens

2.8 Brystsmerter

2.9 Cyanose

2.10 Hyperglykemi

2.11 Diaré - kronisk

2.12 Dyspné

2.13 Dysuri/Pollakisuri

2.14 Eksem

2.15 Ernæringsproblemer

2.16 Fysisk kapasitet - redusert

2.17 Genital utflod, kløe, svie

2.18 Glandelsvulst

2.19 Gynekomasti

2.20 Hemangiom - barn under 1 år

2.21 Hematuri

2.22 Hjerte - forstørret på røntgen, uten symptomer

2.23 Hjerterytmeforstyrrelser

2.24 Hodepine

2.25 Hofteluksasjon/dysplasi - mistanke

2.26 Hydronefrose

2.27 Hypertensjon - asymptomatisk

2.28 Hypofyse- og/eller binyrebarksvikt

2.29 Høyvokst

2.30 Infeksjoner

2.31 Kortvokst

2.32 Kraniosynostose

2.33 Kronisk ledd- og muskelsmerte

2.34 Kronisk utmattelsessyndrom/asteni

2.35 Kvalme/oppkast - vedvarende eller residiverende

2.36 Magesmerter - vedvarende eller residiverende

2.37 Makrocefali - stort hode

2.38 Matvareintoleranse/cøliaci - mistanke om

2.39 Mikrocefali i spedbarnsalder

2.40 Mikropenis

2.41 Nefrocalcinose/urinveisstein

2.42 Nevromuskulær sykdom

2.43 Nyrefunksjon - redusert

2.44 Obstipasjon

2.45 Overvekt - sykelig

2.46 Polyuri

2.47 Proteinuri

2.48 Pubertet

2.49 Rakitt - mistanke

2.50 Stridor

2.51 Systemisk bindevevssykdom/vaskulitt

2.52 Søvnforstyrrelser

2.53 Thyroideatilstand - hypertyreose

2.54 Urininkontinens

2.55 Urinveisinfeksjoner

2.56 Utviklingsavvik - psykomotorisk

2.57 Vektstagnasjon/vekttap

Sist faglig oppdatert: 06. oktober 2015