Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. ​ Fagspesifikk innledning - barnekirurgi

Det er som regel pediatere som foretar primærvurderingen av barn, også om det er behov for kirurgisk behandling (eksempelvis ved hematuri, cystitt, hypertensjon, urininkontinens, redusert nyrefunksjon, kvalme, oppkast eller diaré). De fleste pasienter som behandles ved kirurgiske avdelinger vil være internhenvist og allerede rettighetsvurdert ved pediatriske avdelinger.

Prioriteringsveilederen for barnekirurgi er et supplement til prioriteringsveilederen for barnesykdommer.

Prioriteringsveilederen omfatter tilstander som kan kreve elektiv kirurgi i barnealder både på avdelinger for barnekirurgi og andre kirurgiske avdelinger.

I hovedsak er det generelle kirurger, gastrokirurger, urologer og plastikkirurger som henviser og utfører kirurgi på barn. Dette gjelder tilstander som for eksempel orchiopexi, appendectomi, radikal operasjon for lyskebrokk og kirurgi for testisretensjon.

Siste faglige endring: 05. oktober 2015