Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pasientbrev om nedtrapping

 

Dato: …………

 

[Pasientnavn]

 

 

Oppfølging etter forrige? besøk på legekontoret

 

Jeg viser til samtalen vi hadde [dato] der vi snakket om at du hadde brukt [medisinnavn] i lengre periode, og at det kan være fordel om du kan klare deg uten. Ved jevnlig/ daglig bruk vil slike medisiner miste sin effekt, og kan føre til at du opplever kortvarige symptomer som  ved oppstart, altså angst, uro og søvnløshet. Derfor er det viktig med gradvis nedtrapping ved hjelp av nedtrappingsplan.

Det er viktig at det ikke gjøres endringer i behandlingen på egenhånd uten å ha informert meg? først. For å lykkes er det viktig å bruke god tid på nedtrapping. Det er store individuelle variasjoner og det finnes ingen fasit på hvor mye dosene skal reduseres hver gang, men det kan være lurt å bruke relativt lang tid på sluttfasen. Nedtrappingen kan ta fra få dager til måneder avhengig av dosen du tar og hvor lenge du har brukt medisinen.

Jeg har som avtalt lagt ved et forslag til nedtrappingsplan for de første 4 ukene. Hvis du synes den ser grei ut, kan du starte, oghar  du spørsmål eller kommentarer, kan du ringe meg. Bestill også gjerne en time for eksempel et par uker etter at du har startet slik at jeg får høre hvordan det går. Jeg anbefaler deg å bestill en ny time en måned etter at du har startet for oppfølging og for å få ny nedtrappingsplan.

En nedtrappingsplan kan lages og følges på egenhånd eller i samarbeid med legen. Dersom du velger å forsøke  nedtrappe på egenhånd, kan det gjøres ved å følge oppskriften på Helsenorge.no

 

Lykke til!

 

Vennlig hilsen

 

[underskrift]

Først publisert: 10.05.2021