Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

4. Informasjonens form

Regelverket stiller noen krav til pasientinformasjonens form.

Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte, se pasient- og brukerrettighetsloven § 3-5 første ledd (lovdata.no).

Virksomheten må ha rutiner for hvordan informasjon skal gis, og legge til rette for at dette kan gjøres på en god måte. Helsepersonell må tilpasse informasjonen til den konkrete situasjonen og foreldrenes ønsker og behov.

Siste faglige endring: 10. mars 2016