Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.2. Trippelvarsling

Med trippelvarsling menes varsling mellom 11X-sentralene, for å sikre rask og effektiv varsling ved behov for felles innsats. Dersom AMK-sentralen er første mottaker av en nødsamtale som krever samvirke med de andre nødetatene, skal trippelvarsling utføres umiddelbart. Trippelvarsling skal primært være en konferansekoblet telefonsamtale hvor operatørene på alle nødmeldesentralene kan koordinere sin innsats.  Nasjonal trippelvarslingsprosedyre er vedlegg til Felles sambandsreglement for Nødnett.

Trippelvarsling kan alternativt gjøres via 11X-talegruppe.  

Siste faglige endring: 19. oktober 2018