Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.9. Sammenkobling av talegrupper

Hovedregelen er at brukere selv skifter talegruppe. Det kan unntaksvis gjøres sammenkobling med andre talegrupper. Slik sammenkobling gjøres primært mellom talegrupper med aktører som trenger felles kommunikasjon. Ellers kan sammenkobling med talegrupper besluttes når antall brukere i talegruppene eller andre forhold tilsier at det er stor risiko for å miste kommunikasjon.

Ved behov for sammenkobling med en felles talegruppe, må kontrollrommet som ønsker å sammenkoble talegruppene først innhente tillatelse fra eier av ønsket felles talegruppe før sammenkobling iverksettes. Kontrollrom som oppretter sammenkobling, skal bekjentgjøre dette i talegruppene som berøres før sammenkoblingen iverksettes. Ved behov kan eier kreve sammenkoblingen fjernet, og dette skal umiddelbart etterkommes. Fjerning av sammenkobling skal gjøres kjent i talegruppene som berøres før sammenkoblingen fjernes.

Siste faglige endring: 19. oktober 2018