Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.19. Kommunikasjon med luftambulansetjenesten

Luftambulansetjenesten er en nasjonal ressurs og er regulert gjennom Retningslinjer for bruk av luftambulanse (luftambulanse.no).

Behov for ambulansehelikopter meldes til lokal AMK-sentral som vurderer behovet og varsler aktuell luftambulansebase gjennom regionens AMK-LA-sentral. Prosedyre skal bl.a. sikre ensartet kommunikasjon over hele landet mellom luftambulansetjenesten, aktuelle AMK-sentraler og lokale ressurser på skadestedet.

Det inngås avtale mellom flyselskap og hver AMK-LA-sentral, hvor hensikten er å være støttefunksjon for at luftambulanseoppdrag skal bli gjennomført på en sikker og effektiv måte. AMK-LA-sentralen skal i samarbeid med flyselskap utarbeide og ha prosedyrer for:

  • Varsling av oppdrag
  • Kommunikasjon med ambulansehelikopter
  • Flight Following
  • Separasjon av luftambulansehelikoptre på faste etablerte instrument-ruter.
  • Aksjon ved savnet helikopter
  • Oppdrag over riksgrensen mot Sverige og Finland

Det skal også foreligge Prosedyre for varsling og kommunikasjon mellom AMK-LA og luftambulansetjenesten (luftambulanse.no).

Siste faglige endring: 19. oktober 2018