Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.13. Bruk av mobiltelefon

I tilfeller der Nødnett ikke er tilgjengelig eller at kvaliteten i kommunikasjonen over Nødnett ikke er god nok, kan mobiltelefon brukes som reservesamband.
For alminnelig kommunikasjon av helseopplysninger, anser Helsedirektoratet at de ordinære mobilnettene er tilstrekkelig sikret. Med alminnelig kommunikasjon av helseopplysninger menes;

  • tale over det offentlig regulerte mobilnettet i ordinære situasjoner
  • mellom innringer/pasient og helsepersonell
  • mellom helsepersonell


Bruk av SMS og andre meldingstjenester er derimot mer utfordrende med hensyn til sikring av kommunikasjonen, og anbefales ikke brukt med mindre virksomheten har god kontroll på meldingstjenesten.

Siste faglige endring: 19. oktober 2018