Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Krav til opplæring i bruk av Nødnett

Det følger av akuttmedisinforskriften § 4 (lovdata.no) annet ledd at virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester, herunder helseforetak og kommuner, skal sørge for at alle brukere av Nødnett får opplæring slik at de til enhver tid har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper om korrekt og sikker bruk. Målet med opplæringen er å utvikle trygge og kompetente brukere av Nødnett, samt bedre samhandlingen både internt og eksternt.

I abonnementsvilkårene (nodnett.no) for bruk av Nødnett mellom brukerorganisasjonene og DSB stilles det krav til at alle brukere av Nødnett skal ha opplæring før utstyret tas i bruk. Det henvises til at nødetatenes fagdirektorater utarbeider egne krav for dette.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) § 19 gir Helsedirektoratet hjemmel til å stille krav til opplæring i bruk av kommunikasjonsteknisk utstyr. 

Arbeidsgivers plikt til å sørge for at nødnettbrukere til enhver tid opprettholder sin kompetanse er regulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

6.1. Krav til opplæring av instruktører

6.2. Krav til opplæring av brukere

6.3. Opplæringsmateriell og opplæringsfasiliteter

Siste faglige endring: 19. oktober 2018