Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

6. Krav til opplæring i bruk av Nødnett

Det følger av akuttmedisinforskriften § 4 annet ledd at virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom leddene i den akuttmedisinske kjeden. Dette gjelder også opplæring og trening i bruk av Nødnett, slik at personellet til enhver tid har nødvendige ferdigheter og kunnskaper om korrekt og sikker bruk. Målet med opplæringen er å utvikle trygge og kompetente brukere av Nødnett, samt bedre samhandlingen internt og eksternt.

I abonnementsvilkårene for bruk av Nødnett stilles det krav til at alle brukere av Nødnett skal ha opplæring før utstyret tas i bruk. Det henvises til at nødetatenes fagdirektorater utarbeider egne krav for dette. Abonnementsvilkårene kan lastes ned her.

Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) § 19 gir Helsedirektoratet hjemmel til bl.a. å stille krav til opplæring i bruk av kommunikasjonsteknisk utstyr. Forskriften kan lastes ned her.

Gjennom Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten pålegges arbeidsgiver å sørge for at medarbeidere i virksomheten har nødvendig kunnskap om og kompetanse i det aktuelle fagfeltet, relevant regelverk, retningslinjer, veiledere og styringssystemet. Dette gjelder også for nødnettbrukere, slik at de til enhver tid opprettholder sin kompetanse. Forskriften kan lastes ned her.

6.1. Krav til opplæring av instruktører

6.2. Krav til opplæring av brukere

6.3. Opplæringsmateriell og opplæringsfasiliteter

Sist faglig oppdatert: 19. oktober 2018