Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

7.2. Innmelding av feil og avvik

Det er viktig at HDO får relevant informasjon om feil/uønsket hendelse så raskt som mulig for at feilsøking og retting skal kunne iverksettes snarest. Dette kan bl.a. være informasjon om:

  • dato/klokkeslett når feilen/hendelsen oppsto
  • hva du gjorde og hvor du var når dette skjedde (gjelder radioterminaler)
  • hvilke funksjoner du benyttet
  • bruk av kjøretøymontert, bordmontert eller håndholdt radioterminal, eller en operatørplass på kontrollrom
  • eget anropsnummer (ISSI) og hvilket anropsnummer (ISSI) du hadde forbindelse med da feilen/hendelsen oppsto.

Alle feil/hendelser må meldes inn for å sikre god oppfølging. Selv om samme feil/hendelse er meldt inn tidligere, er det likevel viktig at feilen meldes inn på nytt hver gang den oppstår. Hyppigheten av feil/hendelser er viktig informasjon når HDO skal utøve feilretting.

Siste faglige endring: 19. oktober 2018