3. Andre henvisere enn leger

Se hvem som kan henvise til spesialisthelsetjenesten

Det bør så langt som mulig, samarbeides med pasientens fastlege eller annen lege om henvisningen for å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet i henvisningen. Dette er viktig å sikre også ved henvisninger til TSB/BUP/PHV.

Fastlegen bør få kopi av henvisning under forutsetning av at pasienten ikke har motsatt seg dette.

Henvisningsskjema for de som ikke har EPJ-system

Sist faglig oppdatert: 05. november 2015