Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

3. Andre henvisere enn leger

Se hvem som kan henvise til spesialisthelsetjenesten

Det bør så langt som mulig, samarbeides med pasientens fastlege eller annen lege om henvisningen for å sikre at viktig informasjon om både somatisk og psykisk helsetilstand er beskrevet i henvisningen. Dette er viktig å sikre også ved henvisninger til TSB/BUP/PHV.

Fastlegen bør få kopi av henvisning under forutsetning av at pasienten ikke har motsatt seg dette.

Henvisningsskjema for de som ikke har EPJ-system

Siste faglige endring: 05. november 2015