KAPITTEL 3
Journalføring, helseattester og videresending av helseopplysninger