KAPITTEL 2. 2
Betaling ved endelig avslag

Dersom det er gitt endelig avslag på asylsøknaden, skal pasienten i utgangspunktet betale for helsehjelpen selv.

En asylsøker har endelig avslag når det foreligger:

  • avslag i UDI, som ikke er påklaget innen klagefristens utløp
  • avslag i UDI, som er påklaget, men hvor det ikke er gitt utsatt iverksettelse
  • avslag i Utlendingsnemnda (UNE)

Det kan ikke kreves forhåndsbetaling fra pasienten. Dersom pasienten ikke har betalingsevne skal vedkommende helseinstitusjon eller tjenesteyter dekke utgiftene.

Se mer om refusjoner for helsetjenester til asylsøkere på Helfos nettsider: https://helfo.no/helseaktor/kommuner-og-fylkeskommuner/aktuelt-for-kommunen/helserettar-for-asylsokjarar-i-noreg

Sist faglig oppdatert: 14. mars 2017