Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

KAPITTEL 1. Arbeidsgivers ansvar

Alle som inngår i helsepersonellovens definisjon av helsepersonell, se § 3, er omfattet av loven. Dette er personell med autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning, personell i helsetjenesten og apotek som yter helsehjelp, og studenter og elever i praksisstudier.

29 personellgrupper er omfattet av helsepersonellovens autorisasjonsordning. Helsepersonell med autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra Helsedirektoratet har rett til å benytte beskyttet tittel som betegner yrket.

Siste faglige endring: 04. mai 2023