Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn

MERK: ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Bufdir

MERK: Søknader på denne tilskuddsordningen skal sendes til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom deres nettportal, og IKKE til Helsedirektoratet.

Bufdir/tilskudd

Helsedirektoratets tilskuddsordning «Bedre tverrfaglig innsats – utvikling av lokal samhandling» ble i 2018 samordnet med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tilskuddsordning «Systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn». Nåværende tilskuddsordning forvaltes av Bufdir.  

For å skrive en god søknad eller rapport er det viktig at du kjenner regelverket for tilskuddet godt. Last ned regelverk (PDF) eller les nedenfor.

  Søknaden

  Søk om tilskudd gjennom Bufdir

  Kontakt i Bufdir:

  Silje Vie Solhjell, silje.vie.solhjell@bufdir.no, mobil: 479 76 418.

  Hvis din kommune ikke har søkt om tilskudd via portalen tidligere må dere lese råd og veiledning til søknadsportalen nøye. Søknaden må være forankret hos kommunens administrative og politiske ledelse.

  Hva skjer hvis vi må endre på prosjektet?

  Hva gjør vi hvis vi må endre på innholdet i prosjektet?

  Hvis dere må endre prosjektet underveis er det viktig at dere tar kontakt med Bufdir med en gang det er klart hvilke endringer dere må foreta. Bufdir vil normalt bare godkjenne prosjektendringer som holder seg rimelig innenfor rammene av den opprinnelige søknaden. Det vil normalt ikke være mulig å utvide prosjektperioden eller overføre midler til senere bruk.

  Hva gjør vi hvis vi ikke får gjennomført aktiviteten vi har søkt om tilskudd til?

  Hvis dere ikke får gjennomført tiltaket dere har fått tilskudd til, må dere så snart som mulig gi beskjed til Bufdir om det. Dere må da tilbakebetale tilskuddet til Bufdir.

  Regelverk

  Først publisert: 03.10.2019 Siste faglige endring: 01.09.2023 Se tidligere versjoner