Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannbehandling til innsatte i fengsler

Innsatte i fengsler har rett til tannhelsehjelp fra den offentlige tannhelsetjenesten i det fylket der fengselet ligger.

Fylkeskommunen mottar et øremerket tilskudd fra staten til dekning av utgifter til organisering av et tilbud om tannbehandling for innsatte i fengsel. 

Fylkeskommunens ansvar for å tilby tannhelsetjenester til innsatte i fengsler er nærmere beskrevet i veilederen Helse- og omsorgstjenester til innsatte i fengsel.

Hvem som omfattes av begrepet «innsatte i fengsler»

Med «innsatte i fengsler» forstås:

  • Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå
  • Innsatte i overgangsbolig
  • Innsatte som gjennomfører straffen ved heldøgns opphold i institusjon eller sykehus. Disse innsatte kan også etter omstendighetene omfattes av gruppe C (eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie). 

Personer som oppholder seg utenfor fengsel etter særlig vilkår, for eksempel personer som soner i hjemmet eller personer som soner med fotlenke, anses ikke som «innsatte i fengsler» i denne sammenheng, og fylkeskommunen har dermed ikke ansvar for å tilby tannbehandling til disse. 

Innholdet i tannhelsetilbudet

Alle innsatte i fengsler har rett på akutt tannbehandling ved behov, uavhengig av oppholdets varighet. Dette gjelder også for personer som sitter i politiarrest.
Innsatte som oppholder seg i fengsel i mer enn tre måneder har rett på tannhelseundersøkelse, samt nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. 
For innsatte som forventes å oppholde seg i fengsel i mer enn tre måneder, bør en enkel tannhelseundersøkelse utført at helsepersonell inngå i den generelle innkomstundersøkelsen.

Først publisert: 28.10.2019 Siste faglige endring: 28.10.2019 Se tidligere versjoner