Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forebygging, kultur og aktiv omsorg

Tilskuddsordninger og anbefalinger.

Strategier og planer for aktiv omsorg

​Aktiv omsorg er et satsingsområde i Omsorg 2020 (regjeringen.no).Undersøkelser har vist at omsorgstjenestene kommer til kort på det sosiale og kulturelle området, særlig i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger.

I-5/2007 - Aktiv omsorg – sentral del av et helhetlig omsorgstilbud

Tilskudd til aktiviteter for seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig

Kommuner, fylkeskommuner, statlige bedrifter, stiftelser og organisasjoner kan søke. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning, og skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser for seniorer og eldre som bor i eget hjem eller omsorgsbolig.

Søk tilskudd til aktiviteter for seniorer og eldre

Anbefalinger fysisk aktivitet for eldre

Voksne og eldre anbefales 150 minutter moderat fysisk aktivitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke, se alle anbefalingene for fysisk aktivitet.

Last ned brosjyren 65+ - Øvelser som holder deg i form for gode tips om fysisk aktivitet for eldre.

Støttekontakt

Kommunene har etter Helse- og omsorgstjenesteloven plikt til å tilby støttekontakttjeneste. Tjenesten kalles også fritidskontakt, kulturkontakt, treningskontakt eller tilrettelegger.

Behovet for støttekontakt kan være permanent eller midlertidig, og vedtaket bør vurderes på nytt dersom forutsetningene endrer seg, f.eks. brukerens tilstand.

​Råd og anbefalinger om støttekontakttjenesten

  • Fritid med bistand går ut på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgte fritidsaktiviteter, og bygger på et mestringsperspektiv og fokus på den enkeltes muligheter, ønsker, drømmer og behov.
  • Fritid for alle er en idé- og kunnskapsbank for kommuner som ønsker å videreutvikle sin støttekontakttjeneste.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner