Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kommunens plikter og brukernes rettigheter. Søk om tilskudd til opplæring av assistenter.

Kommunens plikt til å tilby personlig assistanse

I statsbudsjettet for 2015 er brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fremhevet som et hovedsatsingsområde. Som en del av sitt ansvar etter Helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen plikt til å tilby personlig assistanse.

Med virkning fra 1.1.2015 gir pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokstav d enkelte grupper krav på å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Uavhengig av om brukere omfattes av rettigheten eller ikke, skal kommunen ha et tilbud om at tjenestene skal kunne organiseres som brukerstyrt personlig assistanse. Kommunens plikt til å tilby ordningen etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8 er med andre ord videreført.

Helsedirektoratet har utarbeidet en håndbok med informasjon om hva det innebærer å få tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Regjeringen har utarbeidet tre rundskriv om BPA-ordningen:

Brukerrettigheter personlig assistanse

Fra 01.01.2015 ble det en rettighet for en del brukere å få denne formen for organisering av personlig assistanse.

Les rundskriv I-9/2015 Rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) (PDF)

Tilskudd til opplæring

Opplæringstilskudd for brukerstyrt personlig assistanse forvaltes fra 2015 av Fylkesmannen.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 02.05.2019 Se tidligere versjoner