Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Steriliseringsnemndene – Sjekkliste og rapporteringsskjema

I hvert fylke er det en steriliseringsnemnd. Steriliseringsnemndene behandler søknader om sterilisering fra:

  • personer under 25 år
  • personer med en alvorlig sinnslidelse
  • personer med en psykisk utviklingshemming (også lettere utviklingshemming)
  • personer som er psykisk svekket

Nemnda består av statsforvalteren, eller den statsforvalteren gir myndighet til, og to andre medlemmer som oppnevnes av statsforvalteren.

Sjekkliste ved mottatt søknad om sterilisering

Sjekkliste for steriliseringsnemndene ved mottatt søknad om sterilisering (PDF)

Rapportering av steriliseringssøknader som blir nemndsbehandlet

Det er rapporteringsplikt til Steriliseringsrådet v/Helsedirektoratet for alle søknader som blir nemndsbehandlet. Skjemaet fylles ut for hver enkelt søknad og sendes umiddelbart etter vedtak i nemnd.

Konferanser for medlemmer av steriliseringsnemndene

Kunnskap og enhetlig behandling er viktig for å ivareta rettssikkerheten til de som søker om å bli sterilisert. Helsedirektoratet arrangerer landskonferanser for medlemmer av steriliseringsnemndene. Formålet med konferansene er å samle medlemmer av nemndene til diskusjon om praksis og erfaringer fra nemndsarbeidet, og på en åpen og bred basis diskutere ulike spørsmål knyttet til fortolkningen og praktiseringen av steriliseringsloven.

Først publisert: 04.06.2019 Siste faglige endring: 25.03.2024 Se tidligere versjoner