Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Begjæring og søknad om sterilisering

Begjæring om sterilisering

Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det.​​​​​ 99 prosent av alle steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring.

Enkelte personer må søke spesielt, og får søknaden behandlet av en steriliseringsnemnd. Dette gjelder: 

  • personer under 25 år
  • personer med en alvorlig sinnslidelse
  • personer med en psykisk utviklingshemming (også lettere utviklingshemming)
  • personer som er psykisk svekket

Helsepersonell kan gi brosjyren Informasjon om sterilisering til de som vurderer å bli sterilisert.

Den som ønsker å bli sterilisert, må fylle ut skjemaet Begjæring om sterilisering (PDF). I dette skjemaet må vedkommende også bekrefte at han/hun har fått nødvendig informasjon.

Legen sender skjemaet til sykehus eller spesialist som utfører slike inngrep. Sterilisering utenfor offentlig sykehus bare kan utføres av private sykehus og praktiserende spesialister som har statforvalterens godkjenning. Det er ikke nødvendig med samtykke fra ektefelle eller samlivspartner. Ventetiden for å få utført inngrepet varierer fra sykehus til sykehus. For oppdatert informasjon om ventetider, se velg behandlingssted (helsenorge.no).
 

Unntak fra pasientbetaling ved sterilisering

Pasientbetalingen for sterilisering er i dag kr 6079 for kvinner og kr 1268 for menn. 

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel, er det ikke anledning for sykehuset å kreve pasientbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet pasientbetaling for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder: 

  • kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse)
  • kvinner som ikke tolererer annen prevensjon
  • kvinner/menn som får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd

Inngrepet registreres i poliklinikksystemet med takstkode B23i. Det er anledning til å kreve vanlig egenandel samt pasientbetaling for bandasjemateriell og bedøvelsesmidler. Pasienten har da også rett til skyssgodtgjørelse etter vanlige regler. 

Søknad om sterilisering

For personer som må søke om å bli sterilisert, sender legen det undertegnede skjemaet sammen med søknaden og annen nødvendig dokumentasjon til sterilingseringsnemnda i det fylket der den som søker om å bli sterilisert er bosatt.

Det er et krav om at søker skal motta tilpasset informasjon om søknaden/inngrepet, i den grad dette er mulig ut fra vedkommendes forutsetninger. Habiliteringstjenesten har et nettverk som arbeider med kropp, seksualitet og prevensjon for personer med en psykisk utviklingshemming (nfss.no). Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell, og kan arbeide direkte med henvisninger som kommer til habiliteringstjenesten.

Sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering

Sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering (PDF).

Først publisert: 04.06.2019 Sist faglig oppdatert: 04.06.2019 Se tidligere versjoner