Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Begjæring og søknad om sterilisering

Begjæring om sterilisering

Hovedregelen er at alle som bor i Norge og har fylt 25 år kan bli sterilisert hvis de ønsker det.​​​​​ De fleste steriliseringer foretas i dag etter egen begjæring.

Enkelte personer må søke spesielt, og få søknaden behandlet av en steriliseringsnemnd. Dette gjelder:

  • personer under 25 år
  • personer med en alvorlig sinnslidelse
  • personer med en psykisk utviklingshemming (også lettere utviklingshemming)
  • personer som er psykisk svekket

Helsepersonell kan gi brosjyren Informasjon om sterilisering til de som vurderer å bli sterilisert.

Den som ønsker å bli sterilisert, må fylle ut skjema om begjæring:

I dette skjemaet må vedkommende også bekrefte at han/hun har fått nødvendig informasjon.

Legen sender skjemaet til et sykehus eller en spesialist som utfører slike inngrep.

Det er et mangelfullt tilbud om mannlig sterilisering innenfor den offentlige helsetjenesten, kun enkelte offentlige sykehus, private sykehus med offentlig avtale og avtalespesialister utfører inngrepet.  

Sterilisering kan også utføres i private sykehus, klinikker og hos legespesialist med privatpraksis uten avtale med det offentlige, som er godkjent av Statsforvalteren til å foreta inngrepet.

Ventetiden for kvinner for å få utført inngrepet varierer fra sykehus til sykehus. For oppdatert informasjon om ventetider for kvinner, se velg behandlingssted (helsenorge.no).

Unntak fra pasientbetaling ved sterilisering

Det er pasientbetaling for sterilisering innen den offentlige helsetjenesten. Informasjon om pasientbetaling finnes på helsenorge.no.

Hvis steriliseringsinngrepet blir utført mens kvinnen er innlagt i sykehus for annen behandling eller årsak, for eksempel i forbindelse med fødsel eller svangerskapsavbrudd, er det ikke anledning for sykehuset å kreve pasientbetaling for inngrepet.

Det er også innført unntak fra bestemmelsen om forhøyet pasientbetaling for sterilisering dersom inngrepet skyldes såkalt «medisinsk indikasjon». Unntaket gjelder: 

  • kvinner som av medisinske årsaker ikke bør bli gravide (hvor det er fare for liv og helse)
  • kvinner som ikke tolererer annen prevensjon
  • kvinner/menn som får inngrepet utført etter vedtak i steriliseringsnemnd

Inngrepet registreres i poliklinikksystemet med takstkode B23i. Det er ikke anledning til å kreve egenandel eller pasientbetaling for materiell. Pasienten har rett til skyssgodtgjørelse etter vanlige regler.

Søknad om sterilisering

For personer som må søke om å bli sterilisert, sender legen det undertegnede skjemaet sammen med søknaden og annen nødvendig dokumentasjon til steriliseringsnemnda i det fylket der den som søker om å bli sterilisert er bosatt.

Det er et krav om at søker skal motta tilpasset informasjon om søknaden og om inngrepet, i den grad dette er mulig og ut fra den enkelte sine forutsetninger. Habiliteringstjenesten har et nettverk som arbeider med kropp, seksualitet og prevensjon for personer med en psykisk utviklingshemming (nfss.no). Nettverket er en viktig ressurs i kunnskapsformidling og utvikling av tilrettelagt informasjons- og undervisningsmateriell, og kan arbeide direkte med henvisninger som kommer til habiliteringstjenesten.

Sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering

Sjekkliste for leger ved oversendelse av søknad om sterilisering (PDF).

Først publisert: 04.06.2019 Siste faglige endring: 25.04.2024 Se tidligere versjoner