Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjente skadedyrbekjempere – oversikt

Se lister over godkjente skadedyrbekjempere og gassingsledere.

For å drive ervervsmessig skadedyrbekjempelse i Norge må man ha godkjennelse. Godkjennelser gis av Helsedirektoratet etter gjeldende regler.

Liste over godkjente skadedyrbekjempere

Liste over godkjente skadedyrbekjempere (pdf) oppgir navn på godkjente skadedyrbekjempere, firmaet hvor denne er ansatt og hvor lenge godkjenningen gjelder. Bare godkjente skadedyrbekjempere kan drive ervervmessig skadedyrbekjempelse i Norge. Godkjenningen gir ikke rett til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Listen inneholder kun navn på skadedyrbekjempere som er godkjente på det tidspunktet listen ble oppdatert (se dato i listen under). For informasjon om tidligere godkjente skadedyrbekjempere, ta kontakt med Helsedirektoratet: skadedyr@helsedir.no.

Liste over godkjente gassingsledere

Liste over godkjente gassingsledere (pdf) omhandler skadedyrbekjempere som har tatt spesialkurs, og som dermed har lov til å bruke gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding».

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 03.07.2024 Se tidligere versjoner