Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Gassingskurs for skadedyrbekjempere

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin eller foreta gassing med andre produkter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding» må delta på egne kurs.

Gassingskurs (SoX)

Gassingskursene avholdes 1 mil fra Arlanda i Sverige en gang i året.

Skadedyrbekjempere som ønsker å benytte gassingsprodukter klassifisert i farekategoriene: Acute Tox. 1, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, og merket med faresetningene «Dødelig ved innånding» eller «Giftig ved innånding», må delta på gassingskurs.

Det er Folkhälsomyndigheten i Sverige som er ansvarlig for kursene. Se mer informasjon om hvilke krav som stilles til den som skal utføre gassing, samt informasjon om kursene:

Kurs i bekjempelse av vånd

Kurset om bekjempelse av vånd arrangeres i Danmark.

Skadedyrbekjempere som ønsker å bekjempe vånd med fosfin må ha eget kurs i tillegg til kurs for skadedyrbekjempere. Foreløpig gjelder også SoX kurset som arrangeres i Sverige om man ønsker å bekjempe vånd med fosfin, men noen vil sikkert likevel finne kurset om vånd nyttig.

Se mer informasjon om kurset:

Vennligst send kopi av din godkjenning til Helsedirektoratet (skadedyr@helsedir.no)

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 31.01.2024 Se tidligere versjoner