Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Høyesterettsdommer om tvungent psykisk helsevern

Oversikt over Høyesteretts dommer om tvungent psykisk helsevern.

 • HR-2023-2018-A: fare for psykisk helse)
 • HR-2021-1263-A: samtykkekompetanse, tvang somatikk, pbrl. kap. 4 A
 • HR-2020-1167-A: anoreksi II
 • HR-2018-2204-A: samtykkekompetanse/ helhetsvurdering
 • HR-2018-1461-U: helhetsvurdering
 • HR-2016-1286-A: tidskravet ved forverringsalternativet/ Menneskerettigheter
 • Rt. 2015 s. 913: anoreksi
 • Rt. 2014 s. 807: farevilkåret
 • Rt. 2014 s. 801: tidskravet ved forverringsalternativet
 • Rt. 2004 s. 583: betydningen av brudd på EMK art. 5 nr. 4
 • Rt. 2002 s. 1646: brudd på konverteringsforbudet/betydningen av feil ved etablering
 • Rt. 2001 s. 1481: alvorlig sinnslidelse ved medisinering/tidsbegrensning farevilkår mm.
 • Rt. 2001 s. 752: helhetsvurderingen
 • Rt. 2000 s. 1214: behandlingsvilkåret/overlast/helhetsvurderingen
 • Rt. 1998 s. 937: «Almanakkdommen» saksbehandlingsfeil
 • Rt. 1988 s. 634: «Huleboerdommen» her og nå vurdering/ alvorlig sinnslidelse

Først publisert: 14.12.2023 Siste faglige endring: 14.12.2023 Se tidligere versjoner