Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i anbefalinger om kartleggingsverktøy i normerende produkter på rus- og psykisk helsefeltet

Anbefalinger om bruk av kartleggingsverktøy er endret da det er avdekket at flere verktøy ikke har distribusjonsrett i Norge eller at det finnes nyere versjoner.

Helsedirektoratet gjennomgår nå alle nasjonale normerende produkter på rus- og psykisk helsefeltet som er eldre enn fire år. Formålet er blant annet å avdekke anbefalinger om bruk av kartleggingsverktøy som ikke har distribusjonsrett i Norge eller at det finnes nyere versjoner.  

Endringer i anbefalinger om bruk av kartleggingsverktøy er:

 • gjort fortløpende i digitale produkter med begrunnelse i versjonshistorikken. Dette gjelder:
  • Retningslinje: ADHD og Avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler.
  • Pakkeforløp: Spiseforstyrrelser og Psykiske lidelser – barn og unge.
 • markert i margen i eldre retningslinjer i PDF-format. Begrunnelsen for endringene i PDF-ene står forklart nedenfor. 

Bipolare lidingar

Nasjonal fagleg retningslinje for utgreiing og behandling av bipolare lidingar (2012) [sidetall nederst på siden i PDF]

 • Det er ikke lenger distribusjonsrett på DSM-IV versjoner av MINI-verktøy (MINI-International Neuropsychiatric Interview). Nytt diagnostisk MINI-intervju er tilgjengelig på norsk: MINI 7.0.2 (checkware.no) (DSM-5). [29, 30, 32, 54] 
 • Norsk oversettelse av SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM) til klinisk bruk har ikke distribusjonsrett. Ny versjon er tilgjengelig på norsk: SCID-5-KV (gyldendal.no). [29, 30] 
 • PRISM-5 (rop.no) (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders) er anbefalt i ROP-retningslinjen, og er spesielt utviklet for differensialdiagnostikk knyttet til vurdering av hva som er rusmiddelinduserte psykiske lidelser og primære psykiske lidelser (inkludert bipolare lidelser). Nasjonalt opplæringsansvar for PRISM-5 ligger hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sertifiseringskrav foreligger. [29, 30] 
 • HCL (Hypomania Check List) på norsk finnes kun i en versjon som er utgått. [31] 
 • CDRS (Child Depression Rating Scale) fjernes fordi rettighetshaver ikke kjenner ikke til en norsk versjon. [32] 
 • Kiddie-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia) er oppdatert til DSM-5 versjon (helsebiblioteket.no). [29, 32, 54] 

Gravide i LAR

Nasjonal faglig retningslinje for gravide i LAR og oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder (2011) [sidetall nederst på siden i PDF]

 • ADBB (Alarm Distress baby Scale): Finnes på norsk i en versjon som er utgått. [169] 
 • ASQ-3 og ASQ:SE-3 (Ages and Stages Questionnaire (Social-Emotional) er de nyeste versjonene av disse to verktøyene. De finnes per i dag ikke på norsk, men det er fortsatt mulig å benytte norske oversettelser av ASQ-2 og ASQ:SE (agesandstages.com). [169] 
 • WAIMH (World Assocation for Infant Mental Health, spesifikt skjemanavn ukjent): Skjemaet er utarbeidet av en internasjonal ideell fagorganisasjon. Det kommer ikke fram om den norske oversettelsen er validert for norske forhold. Skjemaet finnes ikke lenger på nettsiden til WAIMH. [169] 

Psykoselidelser

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013) [sidetall nederst på siden i PDF]

 • Utredningsforløpet er slettet fordi det inneholder flere verktøy som utgår eller oppdateres [42] 
 • Det er ikke lenger distribusjonsrett på DSM-IV versjoner av MINI-verktøy (MINI-International Neuropsychiatric Interview). Nytt diagnostisk MINI-intervju er tilgjengelig på norsk: MINI 7.0.2 (checkware.no) (DSM-5). [43] 
 • Norsk oversettelse av SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM) til klinisk bruk har ikke distribusjonsrett. Ny versjon er tilgjengelig på norsk: SCID-5-KV (gyldendal.no). [42 (i tabell), 43, 48, 49, 50] 
 • PRISM-5 (rop.no) (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental disorders) er anbefalt i ROP-retningslinjen, og er spesielt utviklet for differensialdiagnostikk knyttet til vurdering av hva som er rusmiddelinduserte psykiske lidelser og primære psykiske lidelse (inkludert psykoselidelser). Nasjonalt opplæringsansvar for PRISM-5 ligger hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sertifiseringskrav foreligger. [43, 48, 49, 50] 
 • SCAN (Schedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry) fjernes da rettighetshaver ikke har norsk versjon. [43] 
 • Norsk oversettelse av SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM) har ikke distribusjonsrett. Ny versjon tilgjengelig på norsk: SCID-5-PF (gyldendal.no). [50, 51] 
 • Kiddie-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia) oppdatert til DSM-5 versjon (helsebiblioteket.no). [43, 44] 
 • LSAS (Liebowitz Social Anxiety Scale): Verktøyets utvikler, Michael Liebowitz, kjenner ikke til noen norsk versjon. [50] 
 • ADIS-IV (Anxiety Disorders Interview Schedule) utgått. DSM-5 versjon er tilgjengelig på norsk: ADIS-5 (global.oup.com) (voksne). [50] 
 • CTQ (Childhood Trauma Questionnaire): Pearson eier rettighetene til CTQ, de selger ikke norsk versjon. [52] 
 • CBI (Caregiver Burden Inventory): Førsteforfatter av originalversjon, Mark Novak, kjenner ikke til noen norsk versjon. [48] 
 • BACS (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia): Rettighetshaver har ikke norsk versjon. [47] 
 • WAIS-III (Wechsler Adult Intelligence Scale) er utgått. WAIS-IV (pearsonclinical.no) er nyeste versjon. [45, 47] 
 • GAF (Global Assessment of Functioning): Distribusjonsrettmuligheter utgikk i 2013 ved overgang til DSM-5. Norsk GAF og eventuelle andre videreutviklede versjoner av norsk GAF har ikke vært godkjent av rettighetshaver American Psychiatric Association. [42, 45] 
 • WISC-IV (Wechsler Intelligence Scale for Children) er utgått. Ny versjon er tilgjengelig: WISC-V (pearsonclinical.no). [45, 47] 
 • Conners CPT-II (Continous Performance Test) er utgått. Ny versjon er tilgjengelig: Conners CPT-3 (hogrefe.no). [47] 
 • DVT (Digit Vigilance Test): Det er ikke oversatt instruksjoner til norsk. Rettighetshaver godkjenner derfor ikke norsk-språklig bruk. [47] 
 • Halstead-Reitan. Rettighetshaver har uttalt at det kun er en trail making test som er tilgjengelig på norsk, og den er det kun godkjent distribusjon for i forbindelse med forskning. [47] 
 • IES (Impact of Events Scale) er oppdatert til nyere versjon: IES-R-22 (traumebehandling.no, PDF). [52] 
 • Kurs og sertifiseringskrav foreligger for EuropASI (rop.no) (European Addiction Severity Index). [49] 

ROP – Samtidig ruslidelse og psykisk lidelse

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus - og psykisk lidelse – ROP lidelser (2012) [sidetall nederst på siden i PDF]

 • Det er ikke lenger distribusjonsrett på DSM-IV versjoner av MINI-verktøy (MINI-International Neuropsychiatric Interview). Nye MINI-versjoner er tilgjengelig på norsk: MINI 7.0.2 (DSM-5) og MINI screen 7.0.2 (checkware.no). [48, 54, 56, 57, 77, 85, 86, 98, 99] 
 • Norsk oversettelse av SCID-I (Structured Clinical Interview for DSM) til klinisk bruk har ikke distribusjonsrett.  Ny versjon er tilgjengelig på norsk: SCID-5-KV (gyldendal.no). [56, 57, 85, 86, 99] 
 • Norsk oversettelse av SCID-II (Structured Clinical Interview for DSM) har ikke distribusjonsrett. Ny versjon er tilgjengelig på norsk: SCID-5-PF (gyldendal.no). [7, 56, 57, 85, 86, 99] 
 • PRISM (Psychiatric Research Interiew for Substance and Mental disorders) finnes i en DSM-5 versjon: PRISM-5 (rop.no). Nasjonalt opplæringsansvar for PRISM-5 ligger hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sertifiseringskrav foreligger. [56, 57, 85, 86, 99] 
 • Det finnes ingen oppdaterte, nyere versjoner av CIDI (Composite International Diagnostic Interview) på norsk, ei heller organisert opplæring i Norge nå. [55] 
 • SATS (Substance Abuse Treatment Scale) vurderes utilgjengelig for aktuelle målgrupper. Verktøyet er også utgått. Nå distribueres en DSM-5 versjon som ikke er oversatt til norsk. [77, 85, 86] 
 • Nåværende versjon er SCL-90-R (pearsonclinical.no). [49] 
 • SCL-25 (Symptom Checklist) har vært og er lite tilgjengelig for målgruppene. Det er muligens ulike oversettelser i omløp, men det er ukjent kvalitet på oversettelsen(e). [49] 
 • Validiteten når SCL-10 (rop.no) (Symptom Checklist) brukes på personer med ruslidelse, er usikker. Derfor er det rimelig legge til en anbefaling om bruk av et diagnostisk rettet screeningverktøy som er prøvd i ruspopulasjon, og som allerede er anbefalt i pakkeforløp: ROP-screen (rop.no). [49, 55, 77, 85, 86, 98] 
 • ROP-screen (rop.no) (navn på original er Dual Diagnosis Screening Interview) er lagt til som anbefaling for kartlegging/screening av ikke-psykotiske lidelser, psykotiske lidelser og ADHD, sammen med MINI screen 7.0.2 (checkware.no), i tråd med allerede anbefalt bruk av intervjuet i pakkeforløp. [48, 54, 55, 77, 98] 
 • Nasjonalt opplæringsansvar for EuropASI (rop.no) (European Addiction Severity Index) ligger hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sertifiseringskrav foreligger. [51] 
 • Regionalt senter for dobbeltdiagnoser ble lagt ned i 2012, og samme år oppsto Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Nytt nettbasert opplæringskonsept for kartlegging i kommunene: Snakk om ROP (rop.no) [56, 96]

Først publisert: 13.06.2022 Siste faglige endring: 19.04.2023 Se tidligere versjoner