Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rettslege avklaringar om persontilpassa medisin

Utvalde rettslege avklaringar om persontilpassa medisin

Det er mange rettslege problemstillingar knytt til persontilpassa medisin. Hittil har Helsedirektoratet avklart følgande spørsmål.

Kva som kan inngå i eit register med tolka genetiske variantar (2022)

Helsedirektoratet avklarte spørsmål frå Helse Sør-Øst om kva som kan inngå i eit register med tolka genetiske variantar, jf. pasientjournallova § 9a og Forskrift om hvilke helseopplysninger som kan behandles i et behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter, som har heimel i § 9a.

Rettleiing om dette blei sendt til dei medisinsk-genetiske avdelingane i september 2022.

Veiledning om register for tolkede genetiske varianter (pdf).

 

Forslag til ny lovheimel i pasientjournalloven for deling av tolka genetiske variantar (2020)

I mars 2020 leverte Helsedirektoratet ei utgreiing med forslag til ny lovheimel i pasientjournalloven for at ein skal kunne dele tolka genetiske variantar utan å samarbeide om eitt behandlingsretta helseregister. Denne utgreiinga er ein del av forarbeidet til heimelen i pasientjournalloven § 9 a, og for Forskrift om hvilke helseopplysninger som kan behandles i et behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter.

Forslag til regelverksendring for å kunne etablere et bandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter (pdf)


Rettsleg handlingsrom for deling av tolka genetiske variantar (2020)

I januar 2020 gjorde Helsedirektoratet greie for det dåverande rettslege handlingsrommet for å dele tolka genetiske variantar mellom verksemder.

Beskrivelse av handlingsrommet i gjeldende rett for deling av tolkede genetiske varianter og opprettelse av et helseregister med tolkede genetiske varianter (pdf)
 

Avklaring av rettslege rammer for å vurdere om tolka, genetiske variantar frå pasientar er anonyme (2019)

I desember 2019 ga Helsedirektoratet ei fortolking som avklarar rettslege rammer for å vurdere om tolka, genetiske variantar frå pasientar er anonyme. Dette var eit spørsmål frå Helse-Sør Øst.

Svar på spørsmål i oppdragsbrev fra Helse Sør-Øst RHF (pdf)
 

Først publisert: 31.01.2024 Siste faglige endring: 31.01.2024 Se tidligere versjoner