Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rammeverk for bedre pasient- og brukersikkerhet

Regjeringen vil fremme systematisk arbeid med pasient og brukersikkerhet med utgangspunkt i et nasjonalt faglig rammeverk. Helsedirektoratet har fått ansvar for å følge opp og koordinere arbeidet.

Helsedirektoratets oppgaver

  • Etablere et formalisert samordningsorgan i nasjonal helseforvaltning. Målet med dette er å samordne tiltak og virkemidler og sammenstille og tilgjengeliggjøre informasjon. Helse- og omsorgstjenesten og andre aktuelle aktører skal involveres på egnet måte. 
  • Utarbeide årlig statusrapport for– og resultater av – arbeidet med pasientsikkerhet. 
  • Følge særskilt opp de nasjonale innsatsområdene i rammeverket for pasient- og brukersikkerhet, herunder definere relevante indikatorer. 
  • Utarbeide en gjennomføringsplan med status, mål og prioriterte tiltak for å fremme innsatsområdet riktig legemiddelbruk. Dette skal sees i sammenheng med digitaliseringstiltak innen legemiddelområdet. 

Rammeverkets visjon er at helse- og omsorgstjenesten unngår pasientskader som kan forebygges og fanger tidlig opp nye risikofaktorer.

Målene som støtter opp om visjonen

  • Trygt å melde
  • Systematisk læring og forbedring
  • Færre pasientskader

 

Se også regjeringen.no: Meld. St. 9 (2023–2024) Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 - Vår felles helsetjeneste

Først publisert: 04.06.2024 Siste faglige endring: 04.06.2024 Se tidligere versjoner