Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Opplæringsressurser - lindrende behandling

Digital opplæringspakke «Lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Laget av utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet, og Høgskolen i Innlandet (HINN).

Målgruppe for denne opplæringspakken er helsefagarbeidere og arbeidstakere uten formell kompetanse som arbeider i kommunehelsetjenesten. Opplæringen foregår dels digitalt, men også gjennom refleksjonsgrupper med veiledning av mentor.

Ny påmeldingsordning ved HINN fra 1. september 2023: Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt (Inn.no)

Gammel påmeldingsordning fases ut sommeren 2023. Deltakere påmeldt i gammel ordning fullfører opplæringen der.

Palliasjon og demens for leger, sykepleiere og helsefagarbeidere

Lindrende omsorg og behandling til mennesker med utviklingshemming

E-læringsverktøyet Åpenhet om døden (KS)

E-læringsverktøyet Åpenhet om døden er en del av Etikksatsingen (Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, arbeidstakerorganisasjonene innen helse og omsorg, samt KS).

Nettkurset beskriver to pasientforløp, et hjemmeforløp og et institusjonsforløp. Begge filmene inneholder situasjoner og utfordringer som er relevante uavhengig av hvor man arbeider. Filmene stopper underveis med etiske refleksjonsspørsmål og ulike handlingsalternativ. Det er utviklet en veileder for etisk refleksjon (6-trinnsmodellen) og en guide til den som leder samlingene. Begge ligger digitalt i selve verktøyet.

Først publisert: 14.01.2022 Siste faglige endring: 02.08.2023 Se tidligere versjoner