Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppdatering av retningslinjen for multippel sklerose – informasjon om prosjektet

Helsedirektoratet samarbeider med helsetjenesten om å revidere retningslinjen. Prosjektet er planlagt å vare til juni 2022.

Revisjonen gjøres av Helsedirektoratet i tett samarbeid med helsetjeneste og brukerorganisasjon. Helsedirektoratets metodikk for utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer legges til grunn for arbeidet. 

Prosjektgruppe

Det er etablert en prosjektgruppe:

Rolle Navn Org. enhet
Prosjektleder Hege Wang (f.o.m. 01.10.2021)
Børge M. Larsen (t.o.m. 31.09.2021)
Helsedirektoratet
Prosjektmedarbeider Tove Ringerike Helsedirektoratet
Prosjektmedarbeider Kjersti S. Rønningen Helsedirektoratet
Medisinskfaglig leder Kjell-Morten Myhr Universitetet i Bergen
Medisinskfaglig medarbeider Trygve Holmøy Helse Sør-Øst RHF
Medisinskfaglig medarbeider Åslaug Rudfjord Lorentzen Helse Sør-Øst RHF
Medisinskfaglig medarbeider Øivind Torkildsen Helse Vest RHF
 Medisinskfaglig medarbeider Linn Hofsøy Steffensen Helse Nord RHF
 Medisinskfaglig medarbeider Katrine Krokenes Lian Helse Midt-Norge RHF
Brukerrepresentant Gudrun Østhassel MS-forbundet
Brukerrepresentant Lise Johnsen MS-forbundet

Kontakt

Vil du vite mer om prosjektet eller komme med innspill? Send en e-post til prosjektleder hege.wang@helsedir.no.

Hva skal revideres?

Prosjektet skal levere beskrivelser og begrunnelser for:

  • Anbefalinger om diagnostikk
  • Anbefalinger om sykdomsmodulerende legemiddelbehandling
  • Anbefalinger om rapportering til Norsk MS-register og biobank
  • Plan for videre forvaltning for å implementere beslutninger i Nye metoder

Beskrivelse av anbefalinger om attakkbehandling og familieplanlegging videreføres ikke.

Først publisert: 01.06.2021 Sist faglig oppdatert: 19.10.2021 Se tidligere versjoner