Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tannlegers rekvireringsrett av reseptpliktige legemidler

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 2-2 (lovdata.no) regulerer tannlegers rekvireringsrett av reseptpliktige legemidler. Etter forskriftens § 2-2 5. ledd avgjør Helsedirektoratet tvilstilfeller.

Tabellen viser oversikt over avgjørelse på henvendelser om tvilstilfeller.

Legemiddel Rekvireringsrett
Aciklovir (øyesalve) Nei
Aciklovir leppekrem Ja
Adrenalin (Epipen) Ja
Botulinumtoksin Nei
Cetirizin Ja
Desloratadin Nei
Esomeprazol Nei
Etylmorfin Ja
Fentanyl Nei
Flukonazol Nei
HepB-vaksine Nei
Influensavaksine Nei
Ketamin Nei
Ketobemidon (supp) Ja
Kloramfenikol Nei
Metoprolol Nei
Morfin Ja
Oksykodon Nei
Oksykontin Nei 
Omeprazol Nei
Rivaroksaban Nei
Simvastatin Nei
Sulfametoksasol / trimetoprim Nei
Tapentadol Nei
Topiramat  Nei
Tramadol Nei
Vareniklin Nei
Vitamin B12 Nei

Først publisert: 22.11.2019 Sist faglig oppdatert: 27.07.2021 Se tidligere versjoner