Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legemiddelberedskap for primærhelsetjenesten

Helsedirektoratet har oppgaver knyttet til legemiddelberedskapen.

Vi har overordnet ansvar for legemiddelberedskap for primærhelsetjenesten og koordinerer råd til helsetjenesten i kriser. Vi har ansvar for innkjøp, lagring og distribusjon av spesielle beredskapslegemidler, er nasjonal kontakt for innkjøp via felles europeisk innkjøpsordning og deltar i EU-samarbeid om legemiddelberedskap.

Beredskapslager for legemidler til bruk i primærhelsetjenesten reguleres i Forskrift om grossistvirksomhet med legemidler § 5 (lovdata.no) og pålegger grossistene å ha et ekstra lager angitt i vedlegg til forskriften. Forskriften ble endret med virkning fra 15. desember 2023. Helsedirektoratet forvalter kompensasjonsordningen i § 5a i grossistforskriften som trår i kraft fra 15. august 2024.

Nasjonalt beredskapslager for legemidler (B180) 

Helse Vest RHF fikk våren 2020 i oppdrag å etablere et beredskapslager for legemidler både for primær og spesialisthelsetjenesten på norsk jord for opptil 6 måneder forbruk. Helsedirektoratet var avtalepart for primærhelsetjenestedelen av Nasjonalt beredskapslager for legemidler (B180) og avtalen med de tre fullsortimentsgrossistene ble sagt opp med virkning 15.desember 2023, da endringen i grossistforskriften trådte i kraft. Forvaltning av beredskapslager for legemidler til bruk i primærhelsetjenesten er delegert til Nasjonalt beredskapslager for legemidler

Les mer om Nasjonalt beredskapslager for legemidler (sjukehusapoteka-vest.no).

Apotek

Apotekene i Norge har en samfunnskritisk funksjon med å sikre at legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler er tilgjengelig for befolkningen.

Apotekforeningen har tatt på seg ansvaret for koordinering av mange tiltak i apotekbransjen, og har løpende dialog med helsemyndighetene. Les mer om dette på Apotekforeningens nettsider.

Først publisert: 23.01.2024 Siste faglige endring: 23.01.2024 Se tidligere versjoner