Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Mulighet for innspill til arbeid med felles KI-plan for helse- og omsorgssektoren

Helsedirektoratet ønsker innspill fra sektoren på arbeidet med felles KI-plan.

Helsedirektoratet skal sammen med Direktoratet for medisinske produkter, Helsetilsynet, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene, KS og kompetansenettverket KIN (Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste) levere et forslag til felles plan for innføring av KI til Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juli 2024. Planen skal definere tiltak som bør gjennomføres i 2024 og 2025 for å støtte behovene i kommuner og helseforetak.

Arbeidet skal bidra til

  • Økt bruk av KI-løsninger som er trygge
  • og som bidrar til helsetjenester av like god eller bedre kvalitet,
  • og til å frigjøre tid hos helsepersonell.

Helsedirektoratet ønsker innspill fra sektoren på arbeidet med planen. Fristen for å gi innspill til planen er nå gått ut.

Har du spørsmål, så kontakt: kunstigintelligens@helsedir.no.

Først publisert: 16.05.2024 Siste faglige endring: 16.05.2024 Se tidligere versjoner