Presiseringer og endringer i pakkeforløp for kreft

Starttidspunkt av pakkeforløp

Når settes kode for start pakkeforløp? I hvilket HF og når?

Presisering: Registrering av kode for start pakkeforløp skjer i første HF, der det foreligger begrunnet mistanke. 

 

Er «begrunnet mistanke» definert godt nok?

Presisering: Begrunnet mistanke er definert for alle pakkeforløpene. 

 

Hva når avtalespesialister er involvert?

Avtalespesialister kan fortsatt ikke starte pakkeforløp og gjøre registreringer/koding med rapportering månedlig til NPR. Pakkeforløp for kreft startes når henvisning mottas i sykehus. Det arbeides med å få innarbeidet en spesifikk startkode for pasienter som er helt eller delvis utredet hos avtalespesialister.  

 

Målepunktene start utredning, klinisk beslutning og start behandling. 

Presisering: Kode for klinisk beslutning settes på dato når endelig beslutning om behandling tas i samråd med pasienten. 

 

Pasientutsatt behandling – hvordan kode dette?

Det arbeides med å lage en spesifikk kode for pasientutsatt behandling. 

 

Etterregistrering i pakkeforløp

Registrering og koding av pasienter i pakkeforløp skal i prinsippet skje i sanntid. 

Dette gjelder spesielt registrering av startkode. 

 

Øyeblikkelig hjelp-pasienter

I noen pakkeforløp (barnekreft, og akutt leukemi) er håndtering av ø-hjelp en normal del av forløpet. For øvrig er det ikke tenkt at pasienter som er behandlet i ø-hjelp-fasen av sin sykdom skal inkluderes i pakkeforløp for kreft. Et sentralt eksempel på dette er pasienter med tykk- og endetarmskreft som opereres i akuttfasen. 

 

Hvilke pasienter skal ikke inkluderes i pakkeforløp?

I prinsippet skal alle pasienter med begrunnet mistanke om kreft inkluderes i pakkeforløp for kreft. Imidlertid bør det alltid gjøres en vurdering ut fra alder og allmenntilstand. Dette gjelder pasienter hvor utredning og behandling ikke vil ha noen konsekvens. 

 

Pasienter med residiv 

Ved tilbakefall av kreftsykdom (lokalt eller regionalt residiv, eller fjernmetastaser) etter tidligere avsluttet behandling henvises pasienten ikke til nytt pakkeforløp. Imidlertid må pasienten ivaretas etter de samme prinsipper som er i pakkeforløpene. 

 

Forløpstidene – endringer 

Det arbeides med enkelte endringer i noen av pakkeforløpene. Det vil bli informert om disse så snart dette er besluttet.

Først publisert: 17.04.2019