Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Generell informasjon om pakkeforløp for kreft

I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 er ett av fem hovedmål for kreftomsorgen: «Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp». Standardiserte pasientforløp, Pakkeforløp for kreft, skal bidra til å heve kvaliteten på norsk kreftomsorg og legge grunnlaget for mer forutsigbarhet for pasientene. 

Først publisert: 05.06.2019 Siste faglige endring: 17.01.2024 Se tidligere versjoner

Ved spørsmål om pakkeforløp for kreft

Kontakt: pakkeforlop.kreft@helsedir.no