Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Statistikk og undersøkelser om ernæring

Oversikt over statistikk om hva maten inneholder, matvareforbruk, inntak av næringsstoffer, forskjeller i kosthold mellom grupper og trender i norsk kosthold.

​Kartleggingen av befolkningens kosthold baserer seg i hovedsak på:

  • Matvaretabellen
  • Statistikk av landets matforsyning, forbruksundersøkelser i privathusholdninger og kostholdsundersøkelser i utvalg av befolkningen

Utvikling og trender i norsk kosthold

De nyeste tallene om matvareforbruk og kostens næringsinnhold presenteres hvert år i rapporten Utviklingen i norsk kosthold.​

Matvaretabellen

Matvaretabellen (matportalen.no) gir en samlet oversikt over innhold av energi og næringsstoffer for de vanligste matvarene vi spiser i Norge.

Matforsyningsstatistikk

Matforsyningsstatistikken gir informasjon om den totale omsetningen av matvarer i landet og viser den mengden av ulike matvaregrupper som står til rådighet for hele befolkningen. Statistikken er basert på tall for produksjon og import av matvarer minus eksport. Matforsyningsstatistikken er utgitt årlig siden 1950-årene og presenteres i rapporten Utviklingen i norsk kosthold.

Forbruksundersøkelser i privathusholdninger

Statistisk sentralbyrås forbruksundersøkelser viser hvor mye mat som blir anskaffet (dvs. kjøpt, tatt av egen produksjon, fått som gave o.l.) av et representativt utvalg av privathusholdninger i en 14 dagers periode. Undersøkelsen er gjennomført årlig i perioden 1975–2009 og i 2012 og presenteres i rapporten Utviklingen i norsk kosthold.

Kostholdsundersøkelser

Kostholdsundersøkelsene måler inntaket av mat og drikke i landsrepresentative utvalg av befolkningen og gir data for inntak av energi og næringsstoffer. Det er gjennomført slike undersøkelser i ulike aldersgrupper: Spedkost (0–12 måneder), Småbarnskost (2 år), Ungkost (4, 9 og 13 år) og Norkost (18–70 år). Det er også gjennomført en landsomfattende undersøkelse om amming og spedbarns kosthold. Resultatene fra undersøkelsene er presentert i egne rapporter.

Kosthold blant eldre i helse- og omsorgstjenesten

Først publisert: 31.03.2017 Sist faglig oppdatert: 31.03.2017 Se tidligere versjoner