Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tørn

Forsøk med nye arbeids- og organisasjonsformer i omsorgstjenesten.

Informasjon

 • Tørn-prosjektet gjør forsøk med organisering av oppgavene i kommunenes omsorgstjenester. Det handler om å skape gode brukeropplevelser gjennom riktig kompetanse til riktig tid – og med heltidskultur i bunn.
 • Prosjektet er også et virkemiddel for å nå intensjonene i Leve hele livet-reformen.
 • En viktig forutsetning for dette er å organisere de kommunale helse- og omsorgstjenestene slik at det blir bedre kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet med smidigere overganger, færre å forholde seg til for dem som mottar tjenester, og høy pasientsikkerhet.
 • Les mer på nettsiden til KS: Tørn – Sammen om fremtidens helse og omsorg

Bakgrunn og utfordringsbilde

 • I årene fremover står kommunal sektor ovenfor betydelige utfordringer med å møte økt etterspørsel etter omsorgstjenester gitt tilgjengelige ressurser og kompetanse. Prosjekt Tørn skal bidra til å finne løsninger på disse utfordringene.
 • Arbeidet utfordres av en utpreget deltidskultur, en høy andel ansatte uten formell helsefaglig kompetanse, stadig økende forventninger fra brukere og innbyggere, endringer i demografi med flere eldre med sammensatte og komplekse sykdomsbilder, og utfordringer i mange kommuner med å rekruttere og beholde helsepersonell.

Mål for Tørn

Målsetningen er å ha en kompetansesammensetning som står i forhold til brukerbehovet og oppgavene som skal løses. Tørn-prosjektet vil gi oss mer kunnskap om hvordan vi får dette til, for eksempel om hvordan velferdsteknologi og frivillighet kan bidra i organiseringen av arbeidet.

Forsøkene i Tørn-prosjektet skal bidra til:

 • Å øke heltidsandelen samt andelen ansatte med formell helsefaglig kompetanse i omsorgssektoren.
 • Å gi brukere og ansatte større forutsigbarhet og trygghet og bidra til tjenester som er tilpasset brukernes hverdag

 Organisering og samarbeid

 • KS har fått ansvar for modellutprøving og spredning av erfaringer og kunnskap til kommunene.
 • Finansieringen gjør det mulig å iverksette en målrettet innsats hvor vi kan gjøre forsøk med arbeids- og oppgavedeling i tett samarbeid med motiverte kommuner.
 • Norsk sykepleierforbund (NSF), Fagforbundet, Delta og Ergoterapeutene støtter arbeidet ved å sitte i prosjektets styringsgruppe.

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner