Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal lederutdanning

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et masterprogram i regi av Handelshøyskolen BI.

Informasjon

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten består av to programmer: Helseledelse og Ledelse av tjenesteutvikling. Leverandøren av utdanningen er Handelshøgskolen BI og der heter studiet til Helseledelse på BI. Begge programmene gir 30 studiepoeng på masternivå. Målsettingen med programmene er å gi den bredden av lederkompetanse som helsesektoren trenger for å imøtekomme forskrifter og dagens krav om behov for tjenesteutvikling. 

Programmet er nærmere presentert på Handelshøgskolen BI sine nettsider:

Bakgrunn og utfordringsbilde

 • Utfordringsbildet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er omfattende og komplekst, og det krever kompetente ledere til å gjennomføre nødvendige tiltak og endringer.
 • For å ivareta det lovpålagte ansvaret og de krav som stilles til styringssystemer i form av internkontroll og kontinuerlig kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, kreves kompetente ledere på alle nivåer.
 • Det er en betydelig andel av ledere uten formell lederutdanning. En kartlegging av lederkompetansen i 2020 tyder på at om lag 50 % av lederne i den kommunale helse- og omsorgstjeneste og om lag 20 % av lederne i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ikke hadde en formell lederutdanning over 30 studiepoeng.

Formål

 • Helse- og omsorgstjeneste har behov for ledere med mer kompetanse både om ledelse og om de tjenestene de skal lede. Ledere på alle nivåer trenger mer kompetanse om forvaltning, planarbeid, kvalitetsforbedringsarbeid, folkehelsearbeid, samhandling, innovasjon og teknologiske løsninger.
 • Lederutdanningen skal bidra til å sikre en bærekraftig og god helse- og omsorgstjeneste med tilstrekkelig og kompetent personell for å møte brukernes behov for tjenester.

Målgrupper

 • Ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Ledere i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten
 • Fastleger
 • Øvrige leger i allmennlegetjenestene i kommunene

Erfaringer og resultater

 • Underveisevalueringen fra Rambøll i 2017 og 2021 viser at deltakerne er svært godt fornøyde med utdanningen, både på tvers av utdanningssteder og profesjoner. Klikk her for flere evalueringsrapporter.
 • Erfaringer fra gjennomførte kull tyder på at utdanningen treffer godt og oppleves som nyttig.
 • Over 1500 ledere har gjennomført lederutdanningen per november 2023.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 20.12.2021 Se tidligere versjoner