Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonal lederutdanning

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et masterprogram i regi av Handelshøyskolen BI.

Informasjon

 • Programmet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.
 • Les mer om utdanningen på BIs nettsider.

Bakgrunn og utfordringsbilde

 • Utfordringsbildet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er omfattende og komplekst, og det krever kompetente ledere til å gjennomføre nødvendige tiltak og endringer.
 • For å ivareta det lovpålagte ansvaret og de krav som stilles til styringssystemer i form av internkontroll og kontinuerlig kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid, kreves kompetente ledere på alle nivåer.
 • Det er en betydelig andel av ledere uten formell lederutdanning. En kartlegging av lederkompetansen i 2020 tyder på at om lag 50 % av lederne i den kommunale helse- og omsorgstjeneste og om lag 20 % av lederne i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten ikke hadde en formell lederutdanning over 30 studiepoeng.

Formål

 • Det er behov for ledere med mer kompetanse både om ledelse og om de tjenestene de skal lede. Ledere trenger mer kompetanse om forvaltning, planarbeid, kvalitetsforbedringsarbeid, folkehelsearbeid, samhandling, innovasjon og teknologiske løsninger.
 • Lederutdanningen skal sikre en bærekraftig og god helse- og omsorgstjeneste med tilstrekkelig og kompetent personell for å møte brukernes behov for tjenester.

Målgrupper

 • Ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Ledere i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten
 • Fastleger
 • Øvrige leger i allmennlegetjenestene i kommunene

Organisering og ansvar

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere programmet. Handelshøyskolen BI har ansvar for gjennomføring av utdannelsen.

Utdanningen går over to semestre og tilsvarer 30 studiepoeng på mastergradsnivå.

Erfaringer og resultater

 • Underveisevalueringen fra Rambøll i 2017 og 2021 viser at deltakerne er svært godt fornøyde med utdanningen, både på tvers av utdanningssteder og profesjoner.
 • Erfaringer fra de første kullene tyder på at utdanningen treffer godt og oppleves som nyttig.
 • Over 1000 ledere har gjennomført lederutdanningen per november 2021.

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner