Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Menn i helse

Menn i helse er et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider.

Informasjon og formål

KS er ansvarlig for prosjektet Menn i helse. Prosjektet har sin egen nettside https://mennihelse.no/.

Menn i helse er en unik mulighet til å ta fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt, og veksler under utdanningen mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen. Det er et rekrutteringstiltak primært for arbeidssøkende menn mellom 25-55 år som er registrert hos NAV. Kvinner som vurderes å fylle kriteriene for opptak som helserekrutter kan også søke. Formålet med prosjektet er å bidra til økt rekruttering av menn til arbeid i helse- og omsorgstjenestene.

Bakgrunn og utfordringsbilde

Norge har et stort behov for kvalifisert helsepersonell og jobbmulighetene er svært gode. Målgruppen for prosjektet er derfor viktige ressurser å rekruttere til fremtidig arbeid i helsesektoren.

Målgruppe

Arbeidssøkende menn mellom 25-55+ år som er registrert hos NAV.

Organisering og ansvar for prosjektet

Menn i helse er et samarbeid mellom

  • Kommuner
  • NAV
  • Fylkeskommuner
  • KS
  • Helsedirektoratet

Erfaringer og resultater

  • Så langt har over 1000 menn tatt fagbrev via Menn i helse-prosjektet og mange flere er på vei.
  • I Statsbudsjettet for 2023 står det: "Menn i helse er en av de mest vellykkede satsingene for rekruttering av menn til omsorgssektoren"
  • Erfaringer fra prosjektet viser at hele 9 av 10 av dem som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren etterpå.

Relevante lenker

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 09.02.2024 Se tidligere versjoner