Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kompetanse og innovasjon

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet har gjennom mange år vært et sentralt tiltak i Kompetanseløft-satsingene.

De fleste av landets kommuner får tilskudd til kommunal kompetanse- og innovasjon.

Formål

  • Tilskuddet skal styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står overfor på helse- og omsorgsfeltet.
  • Ordningen retter seg først og fremst mot ledere, ansatte og personer som kan rekrutteres til å jobbe i helse- og omsorgstjenesten.

Delmål

Kompetanse- og innovasjonstilskuddet har fire delmål:

  • Økt kompetanse for å utvikle god praksis og sikre trygge og gode tjenester tilpasset den enkeltes behov
  • Sterkere brukerinnflytelse og bedre samspill med pårørende, frivillige og lokalsamfunnet
  • Forebygge og utsette behov for kompenserende tjenester og bidra til at brukerne opprettholder eller gjenvinner sin funksjonsevne og selvstendighet
  • Styrket lederkompetanse, fagutvikling, større faglig bredde og tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning

Forvaltning av tilskuddene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke Statsforvalteren om tilskuddet. 

Erfaringer og resultater

Ordningen stimulerer til at et stort antall personer hvert år kan delta på kurs og utdanning på ulike nivåer. I tillegg støttes en rekke innovasjonsprosjekter med aktuelle tema for å møte kommunenes utfordringer.

Først publisert: 20.12.2021 Sist faglig oppdatert: 20.12.2021 Se tidligere versjoner