Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Jobbvinner

En nasjonal satsing med mål om å øke rekrutteringen av sykepleiere og helsefagarbeidere til helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet fått prosjektansvaret for Jobbvinner. Les mer på KS.no om prosjektet Jobbvinner.

Informasjon og formål

 • Kommunene skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for sykepleiere og helsefagarbeidere.
 • Jobbvinner skal løfte frem de attraktive sidene ved å jobbe i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.
 • Prosjektet har fokus på å rekruttere og beholde helsefagarbeidere og sykepleiere.
 • Et av de sentrale tiltakene i prosjektet er å etablere samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner for å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen. Gode praksisopplevelser er avgjørende for valg av fremtidig arbeidsgiver.

Bakgrunn og utfordringsbilde

 • Kommunale arbeidsgivere oppgir sykepleiere som den yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere.
 • Framskrivninger fra SSB viser at vi i 2040 kan mangle opptil30.000 sykepleier årsverk og 24.000 helsefagarbeider årsverk.

Målgrupper

 • Helsefagarbeidere
 • Sykepleiere

Organisering og samarbeid

 • KS har på oppdrag fra Helsedirektoratet fått prosjektansvaret for Jobbvinner og det er etablert et samarbeid med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.
 • Et av de sentrale tiltakene i prosjektet er å etablere samarbeid mellom kommuner og utdanningsinstitusjoner for å utvikle tiltak som styrker praksisopplæringen.

Mentorprogrammet

 • Mentorprogrammet er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde helsepersonell.
 • Deltakere får relevant kunnskap, tips og råd, men utvikler egne varianter av mentorprogram tilpasset lokale forhold. 
 • Alle landets kommuner er velkommen til å delta med tverrfaglig sammensatte team.
 • Erfaringer fra Trondheim kommune viser at mentorprogrammet førte til større trygghet for nytilsatte sykepleiere, sier Sissel Kvam i Jobbvinner. I tillegg kom de raskere inn i arbeidsoppgavene og i det sosiale miljøet på jobb. Mentoreringsprogrammet-i-Trondheim-kommune.pdf (ks.no)
 • Jobbvinner og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Østfold) arrangerer i samarbeid et læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram.

Først publisert: 20.12.2021 Siste faglige endring: 20.12.2021 Se tidligere versjoner