Legeerklæring om dødsfall / Melding om unaturlig dødsfall

Skjemaet Legeerklæring om dødsfall / melding om unaturlig dødsfall fra 1993 gjelder fortsatt i påvente av etableringen av en elektronisk meldeordning for dødsfall. 

Veiledning til utfylling av skjema

Melding om dødsfall/unaturlig død er hjemlet i helsepersonelloven § 36.

Utprøving av løsning for elektronisk innmelding

Folkehelseinstituttet har i tett samarbeid med Direktoratet for e-helse utviklet en løsning for elektronisk innmelding av dødsfall og dødsårsak.

Det ble gjort en begrenset utprøving av løsningen høsten 2018. En utvidet utprøving og innføring av ny, elektronisk løsning gjennomføres i 2019 og 2020 (nhn.no).

 

    Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019