Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Melding om dødsfall og dødsårsak

Leger skal melde inn dødsfall elektronisk

Fra 1. januar 2022 er det obligatorisk for leger å melde inn dødsfall elektronisk. Den elektroniske innmeldingsløsningen sikrer at personopplysninger blir sendt Folkeregisteret, og person- og helseopplysninger blir sendt Dødsårsaksregisteret.   

Se mer informasjon om den tekniske løsningen og veiledningsmateriell: Elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak (nhn.no)

Rettslig grunnlag

Det følger av helsepersonelloven § 36 at leger skal gi en erklæring om dødsfall som de blir kjent med i sin virksomhet.

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 17.03.2022 Se tidligere versjoner