Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Legeerklæring om dødsfall / Melding om unaturlig dødsfall

Skjemaet Legeerklæring om dødsfall / melding om unaturlig dødsfall fra 1993 gjelder fortsatt i påvente av etableringen av en elektronisk meldeordning for dødsfall. 

Veiledning til utfylling av skjema

Melding om dødsfall/unaturlig død er hjemlet i helsepersonelloven § 36.

Utprøving av løsning for elektronisk innmelding

Elektronisk løsning for innmelding av død og dødsårsaker er allerede under utrulling, men det er nå behov for en raskere innføring. Opplysningene skal brukes til å få oversikt over den epidemiologiske utviklingen inkludert alvorlighetsgrad av pandemien, og vil være viktig for risikovurdering og smittevernstrategi.

Folkehelseinstituttet har bedt Direktoratet for e-helse utrede og forberede en forsert utrulling slik at FHI kan sikre data om covid-19-døde tett opp mot sanntid. Dette er det nå lagt en god plan for og FHI ber om at helseforetakene og kommuner stiller opp og bidrar til en rask innføring.

Løsningen er enkel å ta i bruk og allerede før utbruddet hadde over 400 leger meldt dødsfall elektronisk. 

Fremgangsmåte

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 02.05.2019 Se tidligere versjoner