Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Samarbeid med WHO-tilknyttede nettverk (M-POHL)

Helsedirektoratet fikk i tildelingsbrevet for 2019 fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdrag å bistå i relevant arbeid knyttet til helsekompetanse, herunder innhente kunnskapsgrunnlag på området og ta sikte på å gjennomføre en nasjonal kartleggingsundersøkelse samt vurdere deltakelse i relevant utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.

Helsedirektoratet er medlem av WHO-EHII tilknyttede nettverket "Action Network on Measuring Population and Organisational Health Literacy" (M-POHL), og deltar i et internasjonalt prosjekt for å kartlegge befolkningers helsekompetanse.

Nettverket ble etablert i 2018, og består av representanter fra deltakerlandene, herunder helsemyndigheter og forskningsmiljøer. Formålet med å delta i M-POHL og gjennomføre «Health Literacy Population Survey 2019 – 2021» (HLS19), er å etablere et gyldig og pålitelig kunnskapsgrunnlag om helsekompetanse i befolkningen. Dette danner grunnlaget for senere å kunne trekke kunnskapsbaserte beslutninger om planlegging, utvikling, implementering og evaluering av informasjons- og kommunikasjonstiltak rettet mot helsekompetanse-relaterte utfordringer i samfunnet.

Med bakgrunn i samarbeidsavtalen mellom Norge og M-POHL om gjennomføringen av HLS19, inngikk Helsedirektoratet, OsloMet og Høgskolen i Innlandet (HINN) en samarbeidsavtale om gjennomføringen av HLS19. Avtalen omfatter deltakelse i M-POHL, gjennomføring av HLS19 i Norge, samle inn og analysere nasjonale data, samt bidra til analyser og rapportering av internasjonale data.

Helsedirektoratet oppnevnte, i samarbeid med OsloMet og HINN, professor Kjell Sverre Pettersen ved OsloMet som norsk Principal Investigator (PI) i M-POHL og forskningsleder for studien HLS19 i Norge. Førsteamanuensis Øystein Guttersrud ved Universitetet i Oslo (Naturfagsenteret) og OsloMet og førsteamanuensis Hanne Søberg Finbråten ved Høgskolen i Innlandet er stedfortredende PI'er fra Norge. Helsedirektoratet har prosjektlederfunksjonen for HLS19 i Norge. Prosjektet ble ledet av seniorrådgiver Christopher Le, som også innehar rollen som norsk Policy Representative (PR) i M-POHL.

Les mer om M-POHL

Først publisert: 16.06.2022 Siste faglige endring: 20.01.2021 Se tidligere versjoner