Tema
Helseforskningsloven

Helseforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Godkjenning av forskning og biobanker


Alle forskningsprosjekter som omfattes av loven må ha en forhåndsgodkjenning fra Regional komite for medisinsk for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) før de kan starte.

Loven stiller krav om hvordan forskningen skal organiseres. Deltakerne i et forskningsprosjekt skal ha informasjon om forskningsprosjektene og avgi samtykke til at opplysninger og biologisk materiale blir brukt i forskning. REK kan i noen tilfeller gjøre unntak fra disse kravene.

Samlinger av biologisk materiale som brukes til forskning defineres som biobanker. Opprettelse av biobanker må godkjennes av REK, enten som en del av et spesifikt forskningsprosjekt, eller som en biobank som kan brukes i ulike forskningsprosjekter.

Reservasjon mot forskning


Loven gir den enkelte mulighet til å reservere seg mot forskning på biologisk materiale som er samlet inn i forbindelse med diagnostikk og behandling. Folkehelseinstituttet har et register over pasienter som har reservert seg mot at eget biologisk materiale brukes til forskning.