Tema
Helseforskningsloven

Helseforskningsloven regulerer medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger.

Godkjenning av forskning og biobanker


Reservasjon mot forskning