Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Pilot legevakt

Kort beskrivelse av modellen

De to legevaktdistriktene som ble valgt er Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt og Romsdalsregionen.

  • Sunnfjord og Ytre Sogn har legevaktsentral i Førde og fem satellittkommuner i legevaktdistriktet. Distriktet omfatter til sammen 13 101 innbyggere.
  • Romsdalsregionen har legevaktsentral i Molde og fire satellittkommuner. I prosjektperioden ble Molde interkommunale legevakt etablert. Distriktet omfatter til sammen  20 000 innbyggere.

Pilotmodellen er organisert i tre nivå. Legevaktsatellittene er på nivå 3. Nivå 2 er daglegevakt i alle kommunene og nivå 1 er vertskommunen med interkommunal legevakt og legevaktsentral.

Satellittene er lokalisert på sykehjem, kommunens helsehus eller omsorgssenter og er bemannet med sykepleiere. Økt antall stillinger ved sykehjemmet gjør at sykepleier kan gå til satellitten når det er behov.

Pasientflyten i piloten skjer ved at alle henvendelser går til legevaktsentralen, som vurderer henvendelsen. Pasient får tilbud om å møte på satellitt, eller å møte på den interkommunale legevakten. På satellitten møter pasienten en sykepleier som undersøker og/eller behandler pasienten og ved behov kobler opp en videokonsultasjon med lege i den sentrale legevaktsentralen. Etter vurdering ved satellitt blir pasienten ferdigbehandlet der, eller sendt videre til interkommunal legevakt eller direkte for innlegging til sykehus. I noen av kommunene rykker satellitt-sykepleier ut ved lege-ambulansealarm og håndterer pasienten til ambulanseressurser tilkommer.

Erfaringer

Erfaringen er positive fra både pasienter, leger og sykepleierne. Både evaluator, pilotdistriktene, leger og pasienter oppsummerer at videokonsultasjon ved satellittoppmøte er vurdert til å fungere godt både av lege og pasient. Pilotkommunene har også besluttet å videreføre modellen. 

Kjerneelementer

Kommuner med grisgrendt befolkning med lange avstander har fått et tilgjengelig legevakttilbud, sammen med tilbudet ved den sentrale legevakten.

Bruk av videokonsultasjon med pasient og sykepleier på satellitten og lege på hovedlegevakten oppleves trygt.

Modellen gir en bedre utnyttelse av ressursene i distriktene og gjennom kompetanseutvikling og utvikling av felles prosedyrer har samhandlingen internt i kommunehelsetjenesten og i akuttkjeden blitt styrket.

Avtaler som regulerer

Det er inngått operative samarbeidsavtaler om oppgave og ansvarsfordeling og prosedyrer for håndtering av hendelser i begge distriktene, og de inngår i fagutvalg for akuttmedisinske tjenester i Helsefelleskapet.

Finansiering

Pilotperioden er finansiert med tilskuddsmidler og kommunale midler. Etter ferdig prosjektperiode er finansieringen kommunal.

Kontaktpersoner

Kontaktperson i Sunnfjord og Ytre Sogn interkommunale legevakt:

Kontaktperson i Mole interkommunale legevakt:

Først publisert: 06.06.2023 Sist faglig oppdatert: 06.06.2023 Se tidligere versjoner