Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Krav til samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak og inngåtte avtaler

På denne siden finner du en oversikt over samarbeidsavtalene innenfor RHF-ene/ helseforetak og tilknyttede kommuner.

Krav til samarbeidsavtaler

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester. Veileder for samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak utdyper lovkravene og gir praktisk veiledning til kommuner og helseforetak i prosessen med å utarbeide, revidere og følge opp samarbeidsavtalene. Se også veileder for utarbeidelse av samarbeidsavtaler (PDF, regjeringen.no).

Oversikt over samarbeidsavtaler

Samarbeidsavtaler i Helse Nord 

Samarbeidsavtaler i Helse Midt

Samarbeidsavtaler i Helse Vest

Samarbeidsavtaler i Helse Sør-Øst

Først publisert: 16.12.2014 Siste faglige endring: 05.07.2023 Se tidligere versjoner