Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Genmodifiserte mikroorganismer

Godkjenning og melding av laboratorier, anlegg og aktiviteter.

All fremstilling og innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer (GMM) skal foregå i laboratorier eller anlegg som er godkjent av Helsedirektoratet. All slik aktivitet skal søkes eller meldes til Helsedirektoratet. 

Melde- og søknadsskjemaer sendes som vedlegg i e-post til: GMO-boksen@helsedir.no

I søknad om godkjenning av laboratorier og anlegg er det krav til effektiv vektorkontroll (for eksempel for å oppdage gnagere og insekter) på inneslutningsnivå 2-4. Virksomheten skal her selv vurdere hva slags tiltak som er nødvendige ut fra egen risikovurdering. Det kan gjøres unntak fra krav om vektorkontroll hvis det arbeides med mikroorganismer som ikke har gnagere eller insekter som vektorer.

Se også:

Helsedirektoratet skal behandle søknad om godkjenning på nivå 1 og 2 innen 45 dager. Øvrig godkjenning skal foreligge innen 90 dager. Ved søknad om godkjenning på nivå 3 og 4 må Helsedirektoratet inspisere anlegget før det kan gis godkjenning.

Søknad om godkjenning av laboratorier må derfor sendes i god tid før oppstart.
 

Først publisert: 02.05.2019 Siste faglige endring: 05.03.2021 Se tidligere versjoner