Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Digital hjemmeoppfølging og velferdsteknologi (Introduksjon)

Ny ingress

Digital hjemmeoppfølging
Innebærer at hele eller deler av et behandlingstilbud foregår uten fysisk kontakt. Dialog og deling av informasjon mellom pasient/bruker og behandler(e) skjer digitalt. 
Velferdsteknologi
Teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet, fysisk og kulturell aktivitet. Teknologien er med å styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan fungere som støtte til pårørende, samt bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. 

 

Digital hjemmeoppfølging

Helsedirektoratet er bedt om å vurdere statlige virkemidler som kan øke bruken av digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling. Helsedirektoratet koordinerer arbeidet med 8 nasjonale tiltak:

 • Råd og veiledning (Helsedirektoratet er ansvarlig instans)
 • Indikatorer (Helsedirektoratet er ansvarlig instans)
 • Digitale behandlings. og egenbehandlingsplaner (Helsedirektoratet er ansvarlig instans)
 • Datadelings-infrastruktur (Direktoratet for e-helse er ansvarlig instans)
 • Bruk av video (Norsk helsenett og Helsedirektoratet er ledende instanser)
 • Pasientrapporterte opplysninger PROM/PREM (Helsedirektoratet er ansvarlig instans)
 • Metode- /kunnskapsvurdering (Folkehelseinstituttet er ansvarlig instans)
 • Bruk av pasientens eget utstyr/tryggere helseapper (Helsedirektoratet er ansvarlig instans)

Helsedirektoratet skal bidra til en kunnskapsbasert utvikling av tjenestene I tillegg skal vi bidra til at kommuner (fastlegetjenesten) og helseforetak kan ta beslutninger basert på oppdatert kunnskap om konsekvenser for alle berørte aktiviteter for kvalitet og samlet bærekraft av å flytte pasienter hjem. 

Kunnskap om nytteverdi for pasienter og personell, sammen med nasjonale råd og anbefalinger er et etterspurt tiltak av sektoren. 

Helsedirektoratet skal jobbe sammen med Direktoratet for e-helse, Legemiddelverket, Folkehelseinstituttet, NHN og sektoren.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Arbeidet ses også nært opp mot Helsedirektoratets arbeid med å flytte tjenester hjem ved hjelp av teknologi i forbindelse med Nasjonal helse- og sykehusplan.
 

Samfunnsmålet for Nasjonalt velferdsteknologiprogram

Det overordnede samfunnsmålet for Nasjonalt velferdsteknologiprogram for perioden 2022-2024 er:

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging bidrar til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling.

Det overordnede samfunnsmålet består av flere underliggende samfunnsmål som satsningen på velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging skal bidra til å nå. 

De forskjellige tiltaksområdene

   

  Begreper

  Digitale innbyggertjenester
  Digitale innbyggertjenester er blant annet innsyn i egen journal. Tjenesten gir pasienter oversikt over kritisk informasjon og resepter. I tillegg har  pasienter mulighet til å bestille timer og  kommunisere med helse- og omsorgstjenestene digitalt. Tjenestene finnes på helsenorge.no.
  Hjemmesykehus
   
  Telefon- og videokonsultasjoner
  Telefon- og videokonsultasjoner (helsenorge.no) brukes ofte når fysisk oppmøte ikke er nødvendig. Slike konsultasjoner reduserer pasientens reisetid og kostnader. 
  Digital hjemmeoppfølging
  Når pasienter følges opp hjemme ved at målinger, egenrapporterte eller automatiske, sendes digitalt til den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller spesialisthelsetjenesten. 
  Nettbasert behandling
  Når hele eller deler av behandlingen gjennomføres over internett. Pasienten kan gjennomføre behandlingen alene eller med oppfølging fra helsepersonell. 

   

  Først publisert: 27.06.2023 Siste faglige endring: 27.06.2023 Se tidligere versjoner