Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilgang til rekonvalesensplasma for behandling av covid-19

Norske blodbanker har i samarbeid med Helsedirektoratet tatt initiativ til et landsomfattende prosjekt for å identifisere blodgivere/rekonvalesenter som har hatt covid-19, for framstilling av plasma som inneholder beskyttende antistoffer mot SARS-CoV-2.

Bakgrunnen for dette er bl.a. at EUs helsedirektorat, DG Sante, som bl.a. har ansvar for blod, celler og vev, har oppfordret medlemslandene om å tilby behandling med covid-19-rekonvalesensplasma som behandling til pasienter med covid-19.

Kliniske studier med bruk av covid-19 rekonvalesensplasma

I Norge foregår behandling med covid-19 rekonvalesensplasma primært som kliniske studier

Begge studiene er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK).

Informasjon til helsetjenesten

Helsedirektoratet har informert landets helseforetak og kommuneoverleger (pdf) om at covid-19 rekonvalesensplasma nå er tilgjengelig for bruk i norske helseinstitusjoner. Se mer informasjon her

Brev med informasjon om innsamling, testing og bruk av konvalesentplasma (pdf) ble sendt alle landets blodbanker 24. april.

Hittil har 15 norske blodbanker fått tillatelse til å tappe og distribuere covid-19 rekonvalesensplasma (pdf).

Først publisert: 04.07.2023 Siste faglige endring: 24.07.2020 Se tidligere versjoner