Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Blodgivning etter nåbehandling hos naprapat eller osteopat

Inntil videre videreføres hovedregelen om 6 måneders karantene for blodgiver som har mottatt nålbehandling hos naprapat eller osteopat.

Endringer helsepersonelloven (lovdata.no) har medført at blant annet naprapater og osteopater kan søke om å bli autorisert helsepersonell. Det får konsekvenser for bestemmelsene knyttet til nålbehandling (akupunktur) og karantene ved blodgiving.

Overgangsordning

Lovendringen innebærer en overgangsordning som gir midlertidig rett til å fortsette å kalle seg naprapat eller osteopat inntil autorisasjonssøknaden er ferdigbehandlet. Det er ikke gitt at alle som i dag benytter tittelen naprapat eller osteopat oppfyller kravene til å få autorisasjon som helsepersonell. Overgangsperioden er på 12 måneder, og det derfor først etter mai 2023 at vi kan gå ut fra at alle som benytter tittelen osteopat eller naprapat er autorisert helsepersonell.

Videreføring av regel

Vi forventer ikke at blodbankene har systemer og/eller kapasitet til å undersøke hvilke naprapater og osteopater som er autorisert og ikke. Derfor videreføres inntil videre hovedregelen om 6 måneders karantene for blodgiver som har mottatt nålbehandling hos naprapat eller osteopat. Vi sender ut nytt varsel når det endres.

Blodbanken kan vurdere

Blodbankene som selv ønsker å åpne opp for at blodgivere som har mottatt nålbehandling hos autorisert osteopat eller naprapat før overgangsperioden er utløpt kan gjøre det. Forutsetningen at de har gode rutiner for å få bekreftet at osteopaten og/eller naprapaten er autorisert som helsepersonell.

Helsepersonellregisteret

Det er Helsedirektoratets avdeling autorisasjon som behandler søknadene og vurderer om vilkårene for autorisasjon er oppfylt eller ikke. Når søknaden er ferdigbehandlet og eventuelt innvilget blir personen registrert med autorisasjon eller lisens i Helsepersonellregisteret.

Hvert enkelt helsepersonell kan sjekkes i Helsepersonellregisteret

Les også:
Nye personellgrupper i autorisasjonsordninga for helsepersonell

Først publisert: 31.10.2022 Siste faglige endring: 31.10.2022 Se tidligere versjoner